Blog dịch thuật

Gold Value Clause

‘ gold value clause ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: điều khoản (thanh toán theo) trị giá vàng