Blog dịch thuật

Golden Hello

golden hello ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phụ cấp mới sang; tiền thưởng đầu quân; “nhịp cầu vàng”