Blog dịch thuật

Goldfield (Gold-Field)

‘goldfield (gold-field) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: khoảng đất có chứa châl vàng; khu khai thác vàng