Blog dịch thuật

Good Average Quality

‘good average quality ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: phẩm chat loại vừa, tiêu thụ được