Blog dịch thuật

Good Money

good money ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tiền tốt; tiền kim loại; tiền không giả mạo