Blog dịch thuật

Good, Sound, Merchantable (Quality)

‘good, sound, merchantable (quality) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (phẩm chất) tốt, hoàn chỉnh, bán được