Blog dịch thuật

Good Value For Money

‘good value for money ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tiền nào của nấy; tiền nào việc nấy; của rẻ là của ôi