Blog dịch thuật

Government Auditor

‘government auditor ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: kiếm toán viên Nhà nước