Blog dịch thuật

Government Business Enterprises

‘government business enterprises ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: các doanh nghiệp Nhà nước; xí nghiệp quốc doanh