Blog dịch thuật

Government Depositary

‘government depositary ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cơ quan, ngân hàng chỉ định của chính phủ