Blog dịch thuật

Government Expenditures

‘ government expenditures ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tổng chi tiêu tài chính của nhà nước; kinh phí nhà nước