Blog dịch thuật

Học Phiên Dịch là gì?

Thuật ngữ ‘Học Phiên Dịch” là gì?
Giải thích: là cá khóa học danh cho các biên dịch viên mới tốt nghiệp hoặc những chuyên viên nhằm nâng cao kỹ năng dịch thuật.