Blog dịch thuật

in the market for

‘in the market for.„ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : nghi đến việc mua (món hàng nào đó); có ý muốh mua (thứ gì)