Blog dịch thuật

incentive pay(ment)

‘incentive pay(ment) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tiền thưởng; tiền lương khuyến khích