Blog dịch thuật

incidental expenses

‘incidental expenses ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chi phí linh tinh; chi phí phụ; chi phí bất ngờ