Blog dịch thuật

including (export) packing

‘including (export) packing ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : gồm cả phí tổn bao bì (xuất khẩu)