Blog dịch thuật

Income and expenditure equation

‘Income and expenditure equation’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : công thức thu chi