Blog dịch thuật

income earning assets

‘income earning assets ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tài sản có thể kiếm được thu nhập