Blog dịch thuật

income elasticity of imports

‘income elasticity of imports’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : độ co giãn của nhập khẩu theo thu nhập (quốc dân)