Blog dịch thuật

income-expenditure model

‘income-expenditure model ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mô hình thu nhập-chi tiêu