Blog dịch thuật

income from investments

‘income from investments ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thu nhập từ đầu tư