Blog dịch thuật

interest equalization tax

‘interest equalization tax ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thuế cân bằng lãi