Blog dịch thuật

interest on sum in arrears

‘interest on sum in arrears ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lãi trên sô’ tiền chậm trả