Blog dịch thuật

interest-rate futures

‘interest-rate futures ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hợp đồng kỳ hạn lãi suất; hợp đồng kỳ hạn các công cụ tài chính