Blog dịch thuật

intergovernmental agreement

‘intergovernmental agreement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hiệp định liên chính phủ