Blog dịch thuật

Intergovernmental Council Copper Exporting Countries

‘Intergovernmental Council Copper Exporting Countries ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Uy ban liên chính phủ Các nước Xuất khẩu Đồng