Blog dịch thuật

Intergovernmental grants

‘Intergovernmental grants’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (các khoản) trợ câp của chính phủ cho địa phương