Blog dịch thuật

intergovernmental Maritime Consultative Organization

‘intergovernmental Maritime Consultative Organization ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Tổ chức Hiệp thương liên chính phủ về Hàng hải