Blog dịch thuật

interim financial information of statements

‘interim financial information of statements’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : các thông tin hoặc các báo cáo tài chính chuyển tiếp