Blog dịch thuật

interlocutory in{unction

‘interlocutory in{unction ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lệnh cấm tạm thời; lệnh cấm trong thời gian tố tụng (của tòa)