Blog dịch thuật

Intermediary

‘Intermediary’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người trung gian; người môi giới; tổ chức trung gian