Blog dịch thuật

Internabonal Cooperation Administration

‘Internabonal Cooperation Administration ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Cơ quan quản lý Hợp tác Quốc tế