Blog dịch thuật

internal accounting control

‘internal accounting control ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : quản lý kế toán nội bộ