Blog dịch thuật

internal administrative Controls

‘internal administrative Controls ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : quản lý hành chính nội bộ