Blog dịch thuật

internal carriage

‘internal carriage’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chuyên chở hàng hóa trong nước