Blog dịch thuật

internalization

‘internalization’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : phương thức mua bán cổ phiếu trong phòng làm việc của người môi giới ăn hoa hồng