Blog dịch thuật

International Accounting Standard Board

‘International Accounting Standard Board ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế