Blog dịch thuật

International Accounting Standard

‘International Accounting Standard’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế