Blog dịch thuật

international air mail

‘international air mail ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bưu phẩm hàng không quốc tế