Blog dịch thuật

International Air Transport Association

‘International Air Transport Association ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Hiệp hội Vận tẩỉ Hàng không Quốc tế; Hiệp hội Không vận Quốc tế