Blog dịch thuật

International auditing guidelines (iag)

‘International auditing guidelines (iag) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : các nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quôíc tê