Blog dịch thuật

International Auditing Standards

‘International Auditing Standards’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Tiêu chuẩn Kiểm toán Quốc tế