Blog dịch thuật

International Bank for Economic Cooperation

‘International Bank for Economic Cooperation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế