Blog dịch thuật

International Bank for Reconstruction and Development

‘International Bank for Reconstruction and Development ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Ngân hàng Quốc tế Trùng tu và phát triển