Blog dịch thuật

International Bureau of Social Tourism

‘International Bureau of Social Tourism ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Cục Du lịch Xã hội Quốc tế