Blog dịch thuật

International Bureau of Weights and Measures

‘International Bureau of Weights and Measures ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Cục Cân lường Quốc tế