Blog dịch thuật

International Business Machine Corporation

‘International Business Machine Corporation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Công ty Cơ khí Thương mại Quốc tế