Blog dịch thuật

International capital market

‘International capital market ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thị trường tư bản quốc tế, thị trường tài chính thế giới