Blog dịch thuật

International Chamber of Commerce

‘International Chamber of Commerce ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Phòng Thương mại Quốc tế