Blog dịch thuật

International Chamber of Shipping

‘International Chamber of Shipping’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Hội Hàng vận Quốc tế